FAALİYET ALANLARI

AHSAM, AHSAM Yayın İlkeleri çerçevesinde yürüttüğü çağdaş ve objektif yayıncılık ile Türkiye’de lider ve öncü bir rol üstlenmek üzere yola çıkmıştır. Yazılı, görsel, işitsel medya, basım ve dağıtım alanlarındaki güçlü konumu ve başarıları ile medya sektörünün liderleri arasında yer almayı kendisine hedef seçen AHSAM, her geçen gün yayın organlarına yenilerini eklemektedir.

Öte yandan AHSAM, kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere, holdinglere ve üst düzey yöneticilere danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bünyesinde Stratejik Araştırma Merkezi de bulunduran AHSAM, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmakta ve bunları kamuoyuna ve karar alıcılara sunmaktır.  Ulusal ve küresel sorunları,  tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalarla AHSAM bünyesindeki Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi, Kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  Analiz Hattı Stratejik Araştırma Merkezi, Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunları da çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil etmektedir.

2018 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlayan AHSAM Yayıncılık ülkemizin kültür yayıncılığında önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Araştırma inceleme kitapları ile kısa sürede geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefleyen AHSAM Yayınları, profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. Siyaset, ekonomi, iş dünyası, tarih, kişisel gelişim, edebiyat, inceleme araştırma  gibi hemen her alanda kitaplar yayınlamayı planlayan AHSAM Yayıncılık okuyucularına en iyi eserleri sunmak ve onların kültür dünyalarını zenginleştirmek misyonunu kendine görev edinmiştir.

AHSAM, ulusal ve uluslararası her türlü konferans, seminer ve eğitim programları da düzenlemektedir.

AHSAM’ın faaliyetleri kapsamında Sosyal Medya/ Dijital medya hizmetleri  ve medya planlaması da bulunmaktadır. Medya satın alma hizmetleri, halkla ilişkiler, hedef kitle analizi, müşteri beklentileri raporlamaları, stratejik planlama, kampanya yönetimi, reklam faaliyetleri danışmanlığı, kamuoyu bilinirliği araştırmaları, marka danışmanlığı, kamuoyu araştırmaları da yapan AHSAM; prodüksiyon hizmeti de vermektedir.